Årsredovisningar

Här nedan finner du Bojen 7 fullständiga årsredovisningar

Orsaken till minus i årsredovisningarna för åren 2006-2009 som du kan finna nedan beror på periodiskt underhåll samt avskrivningar, inte att intäkterna understiger de faktiska kostnaderna, utan tvärtom, en viktig aspekt i sammanhanget. Vi har ett bra ”cash flow” i föreningen med ett stabilt eget kapital.