Brandinformation

Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv!

 • Om brand skulle uppstå är samlingsplatsen mitt emot vårt hus. Stället heter Hot & Fresh och är en pizzeria.
 • Adress: Svarvargatan mellan nummer 18 och 20.

Varje år inför storhelgerna (jul/nyår) rekommenderas det att samtliga brandvarnare i lägenheten testas, men helst att detta görs vid fler tillfällen. En brandvarnare ger dig och din familj en chans att vakna i tid och hinna ut innan det är för sent. Omedelbar utrymning kan vara skillnad mellan liv och död. Alltsedan januari 2009 enligt lag åligger det var och en att ha minst en brandvarnare i sitt hem.

Vi i Brf Bojen 7 har sedan tidigare genomfört kontroller av bland annat brandvarnare och brandsläckare på årlig basis. Vi går nu ett steg längre för att genom direkt information utbilda och därmed förebygga risken för brand. Informationsfoldrar som kommer att delas ut är bland annat;

 • Skydda dig och dina grannar mot brand
 • Brandsäkerhet i flerbostadshus
 • Rädda liv, rädda hem
 • Skydda dig mot brand

De boende ansvarar för brandskyddet i de egna lägenheterna, till exempel att byta batteri i sina brandvarnare. Om det brinner inne i din lägenhet och du inte kan släcka själv är grundregeln att du i första hand ska utrymma via trapphuset. Du ska stänga dörren till rummet där det brinner och ta dig ut utan att glömma att stänga lägenhetsdörren. Men vad gör man om trapphuset är rökfyllt? Använd absolut inte hissen. Istället ska du invänta att räddningstjänsten kommer och undsätter dig via balkongen eller ett fönster.

Vi har installerat elva brandsläckare (6kg) runtom i föreningen för ökad skydd:

 • På varje våningsplan
 • I respektive källarförråd
 • I gången mellan tvättstugan och bergvärmeutrymmet

Hur använder du brandsläckaren?

 • Dra ur säkringen
 • Lossa slangen
 • Sikta långt ner
 • Rikta munstycket mot det som brinner, sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 • Gå nära branden och huka dig ner
 • Tryck in handtaget
 • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.