Elementen

Efter att ha bytt ut samtliga element i vår fastighet hösten 2011 har vi valt även att investera i en sk. ”avgasare” som är en helautomatisk utrustning för behandling av syremättade vätskor i kyl- och värmesystem. Energiförluster, korrosion och ljudproblem i vätskesystem förorsakas framförallt av för hög syrehalt i systemvätskan.

NoXygen® förebygger och förhindrar problemen genom en effektiv och enkel metod som håller systemet fritt från syre och andra aggressiva gaser. NoXygen® upprätthåller funktion och energieffektivitet i anläggningen genom att förhindra uppkomsten av korroion på rör, ventiler, pumpar och andra vätskeberörda komponenter. Andra fördelar med NoXygen® är att ljudproblemen minskar, att köldbärarvätskan ej bryts ner och att användningen av kemikalier för nedbrytning av syre elimineras. Utrustningen kräver inget underhåll