Teknisk förvaltning

Vid brand ring:   112

Vid vattenläcka:
1. Ring RörBjörnen AB direkt på 0706 68 07 17
2. Spring ner och stäng av huvudkranen i källaren
3. Invänta personal från RörBjörnen

Vid stopp i avlopp ring: 08-28 04 00, jouren på Avloppsteknik AB
Vid gaslukt ring: 020-44 11 00, jouren på Fortum, välj alternativ 2, vid akut fara ring 112        

Vid icke-akuta ärenden som t.ex. byte av lampor i trapphuset, dörrar som gnisslar, etc. kontakta
medlem i styrelsen