Frågor och svar

Denna sida uppdateras av styrelsen löpande.

Avgiftshöjning?
En avgiftshöjning om 9% beslutades för verkställande 1 januari 2024. Till grund för beslutet låg ökade driftskostnader, främst värme och el. Vi ser idag ingen anledning att höja avgifterna ytterligare.

Finns några större planerade renoveringar?
I dagsläget finns det inga större planerade renoveringar utöver att underhålla trätrallen på föreningens takterass under säsongen 2024. Styrelsen utvärderar underhållsbehovet löpande och från tid till annan genomförs mindre underhållsarbete.

Antal lägenheter?
Det finns 41 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt.

Lokaler?
Inom fastigheten finns 1st lokal i entréplan som upplåts med hyresrätt.

Lägenhetsfördelning?
1 rum och kök, 19 stycken.
2 rum och kök, 19 stycken.
3 rum och kök, 3 stycken.
Lokal i entréplan, 78 kvadratmeter.

Fastigheten färdigställdes år?
1937.

Godkänns juridisk person som köpare?
Nej.

Godkänns delat ägande?
Ja. Vi har ingen generell lägsta nivå på ägarandel.

Uppvärmning?
Bergvärme sedan september 2009. Fjärrvärme används som spets vid extra kallt väder. Kostnaden för uppvärmning ingår i avgiften.

Vatten?
Kallt och varmt vatten, ingår i avgiften.

El?
Varje lägenhet har egen mätare från Fortum. Det är förberett med trefas i samband med nydragning av elstigar. Indragning av trefas till lägenheten ombesörjs av medlemmen. Har gjorts i vissa fall då t.ex. induktionshäll har installerats.

Gas?
Ja.

Kabel/Digital-TV?
Digital-TV går att beställa från IP Only, Bredbandsbolaget eller Comhem. Upp till varje medlem att teckna avtal.

Bredband?
Föreningen har ett kollektivt bredbandsavtal med Bahnhof som inkluderar 500/500 Mbit/s. En obligatorisk tilläggsavgift för bredband aviseras på avgiftsavin månadsvis i förskott.

Tekniska frågor om router eller liknande hänvisas till Bahnhofs kundtjänst, även frågor som rör utökad hastighet hänvisas till dem. Bahnhof kundtjänst 010-510 00 00.

Förråd?
Till varje lägenhet tillhör ett förråd som är beläget på nedre botten.

Brandvarnare?
Samtliga lägenheter ska vara försedda med brandvarnare, som ska testas varje år.

Förvaltning?

 1. Ekonomisk förvaltning Mälardalens bostadsrättsförening, www.mbf.se
 2. Teknisk förvaltning sker via Johan Nilsson, ETK-Service AB, Gärdesvägen 33, 13551 Tyresö

Parkering?
Gatuparkering på stadens mark, så kallad ”Boendeparkering”. Avgiftsbelagt enligt stadens tariff. För folkbokförd i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering ansökas hos Stockholms stad. Mer information, priser och ansökningsprocess återfinns på stadens hemsida: https://parkering.stockholm/boendeparkering/

Mellan 19.00-07.00 samt söndagar är det gratis att parkera på gatan utanför huset.

Kontakta alltid förvaltaren MBF angående:

 1. Lägenhetens andelstal
 2. Lägenhetens yta
 3. Registrerad ägare till lägenheten
 4. Åtaganden mot föreningen – avgifter mm
 5. Panter
 6. Förmögenhetsvärde
 7. Inre (lägenhets-)fond (reparationsfond)

Se kontaktuppgifter till MBF under ”Ekonomisk förvaltning”

Handläggningstid av överlåtelse?
Föreningens hantering är mycket smidig. Generellt brukar det ta ungefär 1-2 veckor om alla handlingar är korrekt ifyllda.
För medlemsansökan se ”Medlemsansökan”

In- och utflyttning?
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats.
För medlemsansökan se ”Medlemsansökan”

Överlåtelseavgift?
Betalas av köparen och är för närvarande ca 1000kr

Pantsättningsavgift?
Betalas av pantsättaren och är för närvarande ca 400kr. Pantförskrivning skickas till MBF för notering i lägenhetsregistret. MBF har via fullmakt från föreningen rätt att underteckna pantförskrivningen

Räkenskapsår?
Omfattar kalenderår

Styrelsemöten?
Styrelsen har regelbundna protokollförda styrelsemöten.

Närmsta skyddsrum?

Skyddsrum kan användas av civilbefolkningen, inte militären, i händelse av krig. Då räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte. Vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. Du hittar närmsta skyddsrum på MSBs hemsida.

Skyddsrum nära Brf Bojen 7 (Industrigatan 10):

 • Industrigatan 6 (100+147platser)
 • Industrigatan 8 (170 platser) 
 • Alströmergatan 9 (90 platser),
 • Alströmergatan 11 (110 platser)
 • Alströmergatan 14 (133 platser)
 • Fridhemsgatan (Fridhemmet äldreboendet i korsningen Alströmergatan och Fridhemsgatan 58 (125+137+147+100 platser)

FAQ om skyddsrum finns på MSBs hemsida.

Bra att ta med sig till ett skyddsrum;

 • Ficklampa
 • Vatten (i flaska)
 • Mat som tål rumstemperatur
 • Hygienartiklar
 • Toalettpapper
 • Mediciner
 • Första hjälpen-väska
 • Varma kläder
 • Värdehandlingar (Id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
 • Nycklar
 • Mobiltelefon + laddare eller powerbank