Fastighetsförsäkring

Vår fastighet är fullvärdesförsäkrad genom en fastighetsförsäkring från Bostadsrätterna / Folksam. Vi har även ett gemensamt bostadsrättstillägg. Det gemensamma bostadsrättstillägget ersätter inte behovet av en hemförsäkring. Hemförsäkringen står varje medlem för själv.

För övergripande information om Fastighetsförsäkringen och det gemensamma Bostadsrättstillägget, klicka på dessa länkar:

https://www.soderbergpartners.se/grupp/bostadsratterna/