Styrelsen

Föreningen har försökt samla viktig och relevant information för mäklare, boende och intressenter på hemsidan. Svaren på de vanligaste frågorna hittar du här.

För kontakt med styrelsen kan du maila på styrelsen@bojen7.se.

Ordförande
Dan Lainio

Kassör
Samuel Samama

Sekreterare
Anders Vidén

Ledamot
Maria Stjernström

Ledamot
Jacob Widgren

Suppleant
Maria Panagiotidou

Valberedningen
Andreas Axelsson
Mia Söderberg