Styrelsen

Föreningen har försökt samla viktig och relevant information för mäklare, boende och intressenter på hemsidan. Svaren på de vanligaste frågorna hittar du här.

För kontakt med styrelsen kan du maila på styrelsen@bojen7.se.

Ordförande
Linnéa Hämquist

Kassör
Samuel Samama

Sekreterare
Axel Norrgren

Ledamot
Andrea Ludovico Benfenati

Suppleant
Maria Panagiotidou

Valberedningen