Takterrassen

Generella förhållningsregler

  • Allting som du tar med upp får du ta med ner; det finns inga kärl för generella sopor
  • Tänk på att inte springa eller hoppa på terrassen, ljudet fortplantar sig neråt i byggnaden
  • Lyft möbler om de ska flyttas, släpa dem inte
  • Takterrassen stänger kl. 22, efter det är det inte tillåtet att vistas där

Bokning

Vi vill att takterrassen ska vara så tillgänglig som möjligt för så många medlemmar som möjligt.

Samtidigt vill vi att det ska vara möjligt att planera för att ta dit några vänner med garanti att det finns grill och sittplatser tillgängliga.

Därför gäller följande vid bokning av takterrassen:

  • Alla medlemmar har alltid rätt att vistas på takterrassen
  • Det är alltså inte möjligt att reservera takterrassen för sig själv
  • Det är möjligt att boka en av grillarna och då ingår upp till 15 garanterade sittplatser
  • Om någon annan bokat terrassen får man ändå vara där men utan garanterade sittplatser

Bokning enligt ovan sker från:
boka.bojen7.se