Ny styrelse 2021

Föreningens årsstämma ägde även detta år rum på takterrassen. Motionerna avhandlades samtidigt som det bjöds på fika och kaffe.

På stämman valdes en ny styrelse in.

Ny styrelse 2021

Ordförande – Dan Lainio (omval)

Kassör – Samuel Samama (nyval)

Sekreterare – Anders Vidén (nyval)

Ledamot – Maria Stjernström (omval)

Ledamot – Jacob Widgren (nyval)

Suppleant – Maria Panagiotidou (nyval)

Mikael Antonsson Bill samt Katarina Nordin lämnade styrelsen efter att ha avböjt omval.