Förgårdsmarken

Föreningen äger marken framför byggnaden. I detta dokument kan du läsa om hur arbetet med att friköpa tomten vid entrén gick till. Vi står nu som ägare till 105m2 från hörn till hörn med grannfastigheterna förutom trappan ner till elcentralen för Industrigatan 6-8