Renoveringar och historik

2023
Renovering av entrén, trasiga glaspartier i entrégolvet ersattes med kolmordsmarmor likt resten av entrén
Renovering av vertikala avloppsstammar samt spolning av köks- och WC-slingor

2021
Planerade projekt för 2021: Installation av rörelsestyrd belysning i trapphuset, anläggning av staket vid gräset på framsidan.

2020
Upprustning av takräcken på terrass och vädringsbalkonger för att höja säkerheten [pågående]
OVK genomförs under hösten enligt underhållsplan
Översyn av fjärrvärmepump under året enligt underhållsplan

2019
Besiktning av takterrass och vädringsbalkonger, arbete planerat till 2020
Byte av element i två lägenheter på våning 6
Spolning av avloppssticklingar i hela huset, görs vart 5:e år
Installation av rörelsestyrda lampor i källare

2018
Indragning av fiber till huset med installation av fibermottagare i samtliga lägenheter
Uppdatering av föreningens underhållsplan
Nya tvättmaskiner i den gemensamma tvättstugan
Energideklaration genomförd, giltig till 2028

2017
Byte av element i två lägenheter på våning 6

2016
Renovering av fönster, ommålning

2015
År av smårenoveringar som uppstått.

2014
Spolning av sticklingar och ledningar i nov/dec då detta görs var femte år och senast var 2009.
Nedsänkning av djupbehållare för hushållssopor på entrésidan, en sk ”Molok”. Isolering av bergvärmeanläggningens kablar på framsidan. Iordningställande av den egna tomten på framsidan.
OVK (Obligatorisk ventilations kontroll) genomförd och godkänd sex år framåt i tiden, år 2020.

2013
Inga uppdateringar efter omfattande renovering tidigare år.

2012
Betongränna lades längs med huset, dränering vid entrén, nytt stuprör på framsidan och vid elskåpet.

2011
Iordningställande av trapphusets balkonger ut mot Industrigatan med bord och stolar, växter.
Stamventiler monteras på varje stam för att säkerställa att värmen når ut bättre i fastigheten.
Ytterligare terrassmöbler köpes in.
177 nya radiatorer är installerade med nya ventiler och termostater, hela systemet är injusterat.
Avgasare installerad i bergvärmeanläggningen så att värmen når ut till alla element på ett optimalt sätt.
Fastigheten är sedan mars 2011 utrustas med en anslutningspunkt, en så kallad husnod, som förbereds med en anslutning till Stockholms fibernät. Med en anslutning till fibernätet kommer samtliga tjänsteleverantörer i nätet kunna erbjuda oss sina framtida tjänster.

2010
Friköp av marken på framsidan (106m2) för underlättande av sophantering.
Takterrassen belades med lärkträ. 97 % av medlemmarna röstade ja för förslaget.
Grillhörna, solsängar, bord och stolar, parasoller, duschhörna samt växter på takterrassen.
Installation av brandsläckare på varje våningsplan.
10 årig fortlöpande underhållsplan för framtida renoveringar och underhåll.
Ny gasservis ”gasledning” mellan gatan och huset renoverades. Den äldre var från 1935.
Nya tidningshållare uppsatta utanför respektive lägenhetsdörr.

2009
Avloppet för badrum och kök spolades.
Fastighetsboxar vid entrén monterades.
Bergvärme för att slippa vara beroende av fjärrvärme installerades.
Ny kraftigare cirkulationspump installerades, bättre inomhusklimat som följd.
Robusta säkerhetsdörrar installerades till samtliga lägenheter.
Lokalen fick ny säkerhetsdörr från insidan monterad.
Lokalen fick ny säkerhetsdörr från utsidan monterad med stor glasruta.
Tvättstugan totalrenoverades med energisnåla tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp samt har lågenergilampor med närvarostyrning. Tvättstugan fick tre nya branddörrar monterade.

2008
Nya balkonger på plats.

2007
Hissen totalrenoverades.
Samtliga 188 fönster renoverades med energiglas, spar energi och ljudisolerar.
Taket med plåtarbeten, räcken och gesimrännor, tätskikt renoverades.
Trapphuset renoverades, lågenergilampor med tidsstyrning.
Energideklarationen klar.
Prognosstyrning installerades i fjärr- och bergvärmeutrustningen.

2006
Fasaden putsades, samtliga sidor

2004
Samtliga stigare till lägenheterna är omdragna i befintliga rör.
Förberett med trefas men är inte indraget i respektive lägenhet om man inte själv valde det vid tillfället.
Nya mätartavlor och gruppcentraler utbytta.

2003
Stammar byttes