Återvinning och hushållssopor

Lampor och batterier
Det finns speciella kärl i förrummet till undercentralen

Papper och tidningar
Utanför huset i den gröna behållaren

Glas, metall, plast, wellpapp och tidningar
Våra närmaste återvinningsstationer ligger under Sankt Eriks Bron vid Kungsholms Strand, och på Igeldammsgatan

All annan återvinning
Närmaste återvinningscentral i Bromma:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/vara-kontor-och-anlaggningar/atervinningscentraler/#!/bromma-atervinningscentral

Hushållssopor
Slängs i Moloken utanför entrén. I denna får man endast slänga sådant som inte går att återvinna. Det får alltså inte slängas föremål som skor, leksaker, krukor eller annat som anses som grovsopor utan sådant ska man ta till återvinningscentralerna runt om i Stockholm eller tas om hand vid föreningens städdagar där vi hyr en lastbil för ändamålet