Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning sker via Mälardalens bostadsrättsförvaltning

Adress:
Att: Bojen 7
C/o MBF
Box 581
722 10 VÄSTERÅS

Telefon:
021-40 33 00

E-post:
info@mbf.se

Hemsida:
https://mbf.se/