Elkabel i takrännor

Takrännorna är utrustade med elkablar från Ebeco för att hålla is och snö borta så mycket som möjligt.

http://www.ebeco.se/isfria-tak/ebeco-t-18

Installerades 2009 av El & Data AB (Tema El) , box 128, 14722 Tumba