Planlösningar

Här finner du planlösningar över våra samtliga lägenheter. Många av tvåorna har gjorts om till treor och därför kan planlösningen se annorlunda ut än det som du ser på dessa skisser. Det är upp till dig som mäklare om du använder dig av skisserna att försäkra dig om modifieringarna för den aktuella lägenheten.

MBF lägenhetsnumrering ser ni 1 till 42 utmärkta på skisserna.

Man ser tydligt även de nya stamventilerna med de olika stammarna som är installerade samt numrering på varje element.